Το Σάββατο 12 Μαρτίου και ώρα 18.00μ.μ., στους Λάκκους (στο καφενείο του  Κοκκινάκη),  καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, στην παραπάνω ανοιχτή συγκέντρωση, όπου θα συζητηθεί  η μέχρι τώρα πορεία καθώς και οι ενδεχόμενες προοπτικές και το μέλλον της  Εταιρείας Ανάπτυξης Λάκκων Ομαλού.