Σε συνέχεια των επαφών που έχει ξεκινήσει η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του νησιού για σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον του κλάδου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 στο Ηράκλειο συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσης με το βουλευτή της παράταξης «Το Ποτάμι» Νομού Ηρακλείου κ. Δανέλλη Σπυρίδων.

Στο πλαίσιο του διαλόγου συζητήθηκαν το επίκαιρο θέμα του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού των ενστόλων καθώς και το θέμα της αναδιοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Όσο αφορά το πρώτο θέμα συζήτησης, ο κ. Δανέλλης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία ότι δεν τους έχει κοινοποιηθεί μέχρι στιγμής από την Κυβέρνηση κάποια αναλογιστική μελέτη σχετικά, ωστόσο η θέση της παράταξης του είναι η δημιουργία και η ύπαρξη περισσότερων του ενός ασφαλιστικών ταμείων, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη τις ιδιαιτερότητες που διέπουν κάθε επάγγελμα και δη αυτό των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας.

Για το θέμα της αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών ανέφερε ότι έχει μελετήσει την πρόταση που έχει εκπονήσει η Ένωση και επισήμανε ότι το τελικό μοντέλο αναδιάρθρωσης, θα πρέπει να εφαρμοσθεί έχοντας ως γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα που η αντιμετωπίζει η κάθε τοπική κοινωνία, με απώτερο σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας του πολίτη.

Τέλος ζήτησε από την αντιπροσωπεία να βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον ίδιο, προκειμένου να βοηθήσει από τη θέση του στην ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν το κλάδο.