Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 4/2016 εγκύκλιου του Υπουργείου  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ενέκρινε ομόφωνα - κατά τη χθεσινή τακτική συνεδρίαση του – τις ειδικότητες του μόνιμου προσωπικού για τις οποίες αιτείται από το αρμόδιο Υπουργείο την πρόσληψη τους για το έτος 2016, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υποστελέχωσης και να καλυφθούν τα σοβαρά κενά σε εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, που καταγράφονται στις δημοτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ι. Μαλανδράκη «στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται η χώρα μας, έχει περιορισθεί σημαντικά η δυνατότητα των Δήμων για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια σημαντική έλλειψη κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού σε σημαντικούς και ευαίσθητους τομείς υπηρεσιών όπως στις τεχνικές, οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες όλων των Δήμων και φυσικά και του Δήμου Πλατανιά».

Το γεγονός αυτό – όπως ανέφερε ο κ. Μαλανδράκης – «καθιστά επιτακτική την στελέχωση των Δήμων µε μόνιμο προσωπικό και ως εκ τούτου ζητούμε από το αρμόδιο Υπουργείο να εγκρίνει για το Δήμο Πλατανιά την πρόσληψη κατ’ ελάχιστον 10 υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, σε συγκεκριμένες ειδικότητες που έχουμε μεγάλη ανάγκη».

Οι αιτούμενες θέσεις για το Δήμο Πλατανιά ανά κλάδο και ειδικότητα, παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.