Στις 299 ανέρχονται οι συμβάσεις μίσθωσης κτηρίων που στεγάζουν τις Δημόσιες Οικονομικές και Κτηματικές Υπηρεσίες, ανά τη χώρα, όπως διευκρινίζει ο υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχε υποβάλει ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, Κυριάκος Βελόπουλος.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον κ. Βενιζέλο, έγινε επαναδιαπραγμάτευση των μισθωτηρίων συμβολαίων, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών συνθηκών που επικρατούν και επιτεύχθηκε μείωση των μισθωμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% χωρίς ανατιμήσεις ή άλλες προσαυξήσεις για μία τριετία, με ισχύ από 1.7.2010, σε 184 από τις 299 συμβάσεις μίσθωσης.

Το ποσό που καταβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2010 για μισθώματα κτιρίων όπου στεγάζονται οι Δημόσιες Οικονομικές και Κτηματικές Υπηρεσίες της χώρας ανέρχεται στα 28.109.131 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες εγγεγραμμένες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχονται σε 27.288.615 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών.

Στην ερώτησή του, ο κ. Βελόπουλος επικαλείτο δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία μεγάλο μέρος των ακινήτων που στεγάζουν τις Δ.Ο.Υ ανά τη χώρα δεν ανήκουν στο κράτος, αλλά ενοικιάζονται από ιδιώτες ή τρίτους.

zougla.gr