Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών σε ζητήματα οδικής ασφάλειας και οδηγικής συμπεριφοράς, το Γυμνάσιο Χάρακα και οι εκπαιδευτικοί  Έλενα Χριστοδούλου &  Ευαγγελία Σκαρσουλή σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ-Κρήτης, πραγματοποίησαν Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα «Μύθοι και Αλήθειες για την Οδική Ασφάλεια» την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

Τα στελέχη του Εργαστηρίου Μαρία Παπαδακάκη (καθ. Εφαρμογών), Μαρία Γιαλιτάκη (επιστημονικός συνεργάτης)  και  Ιωάννης Χλιαουτάκης (καθηγητής), χρησιμοποίησαν σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στο θέμα των οδικών κινδύνων.

Ο βασικός στόχος των βιωματικών ασκήσεων ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους κατά την οδήγηση και την επιρροή των συνομηλίκων σε αρνητικές συμπεριφορές που μπορούν να αποβούν μοιραίες.

Οι δραστηριότητες, μέσα από σενάρια της καθημερινότητας, συνέβαλαν σημαντικά στον υγιή προβληματισμό, τη σωστή εκτίμηση του οδηγικού κινδύνου και στην ώριμη λήψη απόφασης κατά την οδήγηση.   

Οι μαθητές συμμετείχαν με εξαιρετική διάθεση στις ασκήσεις βιωματικού τύπου για την κατανόηση των συμπεριφορών ασφάλειας που κάθε οδηγός οφείλει να υιοθετεί. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση έπαιξαν ρόλους σε υποθετικά σενάρια διακινδυνευμένης οδήγησης και προβληματίστηκαν στην αναζήτηση ασφαλών πρακτικών για την αποφυγή του κινδύνου.

Οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη του Εργαστηρίου συμφώνησαν σε μελλοντικές στοχευμένες παρεμβάσεις και όρισαν την επόμενη συνάντηση τους στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας στο ΤΕΙ-Κ για να συμμετέχουν οι μαθητές σε εκπαιδευτικές ασκήσεις  στον προσομοιωτή οδήγησης του Εργαστηρίου.