Ανακοίνωση από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.

Ο ή̟πιος χειµώνας έφερε ̟ πρώιµη βλαστική εξέλιξη στην ελιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία δίδονται και ειδικές οδηγίες για τους εχθρούς και τις ασθένειες σε αυτή την χρονική περίοδο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση