Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Διαδικασίας Συνεργασίας χωρών ΝΑ Ευρώπης (SEECP PA) και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ορίστηκε η Βουλευτής Χανίων κα Βάλια Βαγιωνάκη.

Στη Συνέλευση μετέχουν αντιπροσωπείες από τα 13 κράτη-μέλη της ΝΑ Ευρώπης (χώρες Βαλκανίων).

Αντικείμενό της είναι τα θέματα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας για την Ειρήνη και την Οικονομική ανάπτυξη των κρατών της περιοχής. Πραγματοποιεί ετησίως μία γενική συνέλευση.

Οι θεματικές επιτροπές είναι τρεις (Κοινωνικής Ανάπτυξης, Οικονομικής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Ασφάλειας) και συνεδριάζουν ανά τρίμηνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους.