Ο Δήμος Πλατανιά, κάνει γνωστό στους Δημότες του που επλήγησαν από την πλημμύρα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015, ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ/1979/2015/Α325/02.02.2016 (ΦΕΚ 514/29.02.2016 τεύχος Α'), με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης και καθορίζονται οι όροι και οι διατάξεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής στους πληγέντες, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των κτιρίων τους. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, οριοθετείται ως πλημμυρόπληκτος ολόκληρος ο Δήμος Πλατανιά.

Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων από πλημμύρα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015, ορίζεται η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ.).

Οι ιδιοκτήτες (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες) των κτιρίων  που έχουν πληγεί από τις προαναφερόμενες πλημμύρες προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά, πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ. & στον  ιστότοπο www.yas.gr ) αίτηση:

α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχό του, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.
ή

β) για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο μελέτης  επισκευής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και για το ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανωτέρω ΚΥΑ , καθώς και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ. ή στον ιστότοπο www.yas.gr ) της Γενική Γραμματείας Δημοσίων, και στο τηλεφωνικό κέντρο 2108704700.

Επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά ( www.platanias.gr) υπάρχει δημοσιευμένο το  σχετικό ΦΕΚ