Σε επ' αόριστον αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων προχωρούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες Νομού Ηρακλείου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με μοναδικό θέμα τις κινητοποιήσεις και αλλά μέτρα πίεσης προς την Κυβέρνηση για την απόσυρση της πρότασης του νέου Ασφαλιστικού που αφορά το κλάδο Λογιστών Φοροτεχνικών, όπως έχει παρουσιασθεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση την έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τα μέλη της Ε.Φ.Ε.Ε.Η. θεωρούν  ότι το ασφαλιστικό προσχέδιο της κυβέρνησης όπως αυτό παρουσιάσθηκε, είναι ανορθολογικό, μη βιώσιμο, έχει απροκάλυπτα φορολογικό-δημοσιονομικό χαρακτήρα, παραβιάζει τις αρχές του ασφαλιστικού δικαίου και ειδικότερα αυτό της αναλογικότητας  και για τους λόγους αυτούς πρέπει να αποσυρθεί.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε μια σειρά από κινητοποιήσεις στις οποίες  καλεί τα μέλη της  να συμμετέχουν σύμφωνα και με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε Πανελλήνιο Επίπεδο με τους άλλους Επιστημονικούς Φορείς και οι οποίες θα κλιμακωθούν στις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα μα την ανακοίνωση της ΕΦΕΕ Ν. Ηρακλείου:

"1. Θα απέχουμε από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων από  πρώτη την ημέρα που θα τεθεί σε χρήση η  εφαρμογή στο taxisnet  Η διάρκεια της αποχής θα επανεξετάζεται ανά δεκαήμερο και εφόσον η Κυβέρνηση παραμένει στις θέσεις  της για το ασφαλιστικό. Παράλληλα καλεί  το Οικονομικό Επιμελητήριο να «κλειδώσει»  τους  κωδικούς υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των Λογιστών Φοροτεχνικών για όλη την διάρκεια της αποχής, στηρίζοντας  με τον τρόπο αυτό έμπρακτα την κινητοποίηση μας. 

2.Θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Δ Ο Υ Ηρακλείου κατά την διάρκεια της αποχής με ταυτόχρονη ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για το σχέδιο του ασφαλιστικού.

3.Να συνέλθει άμεσα το Συντονιστικό Κρήτης των Λογιστών Φοροτεχνικών προκειμένου να υπάρχει κοινή   στάση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.

4.Θα συμμετέχουμε  ενεργά σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν με τους υπόλοιπους Επιστημονικούς Φορείς Επιμελητήρια και παραγωγικές τάξεις. 

5.Καλούμε  την  Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να τηρήσει  την αρχή της ισοτιμίας της ισονομίας και ισοπολιτείας και να επιβάλει την ένταξη των λογιστών Φοροτεχνικών που ασκούν νόμιμα το Επάγγελμα ως πλήρη μέλη  του, με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό μπορεί να υπάρξει μόνο στη βάση ορθολογικών προτάσεων, όπως η λειτουργία ενός ανεξάρτητου Ενιαίου Ταμείου επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών, τηρώντας σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας στην απονομή της σύνταξης."