Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 , στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου) και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο με 21 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.  Πιο συγκεκριμένα:

⦁    Ενημέρωση για το «Master plan χρήσεων της ζώνης της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου Κρήτης».

⦁    Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια – εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού για την αποθήκη πληροφορικής.

⦁    Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια – τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας με 4 κάμερες παρακολούθησης και καταγραφικού μηχανήματος του δημοτικού πρατηρίου Καυσίμων.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό αναλώσιμων ειδών μελάνια – τόνερ - drum  των υπηρεσιών του δήμου.

⦁    Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια Ελληνικών και Σημαιών Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου έτους 2016.

⦁    Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το δημοτικό πρατήριο καυσίμων.   

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.  

⦁    Κούλουμα της 4ης Δημοτικής Κοινότητας (απόφαση 29/2016 της 4ης Δημοτικής Κοινότητας).

⦁    Έγκριση μετάβασης Δημάρχου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίου οικονομικού έτους 2015 Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 με τίτλο έργου «Εφαρμογή Φασματικής Χαρτογράφησης για την Υποστήριξη της Ανάσχεσης της Αστικής Υπερθέρμανσης» .

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια  του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου  «Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Υδάτων στο Αστικό Περιβάλλον».

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου «Αποτίμηση και Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας του Αστικού Ιστού σε Σεισμικές Καταστροφές» και ακρωνύμιο «ΟχυρηΠόλις».

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής  συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με τίτλο του έργου «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα–Υποστήριξη Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού».

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου «Ενοποιημένη Πλατφόρμα Τουριστικής και Πολιτισμικής Πληροφόρησης και Προβολής», με ακρωνύμιο «ΙΡΙΣ».

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου  «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» και ακρωνύμιο «ECORouTs».

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου  «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον με Ακρωνύμιο: ACUA.

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου "Διαχείριση Χώρων Στάθμευσης για ΑΜΕΑ με Χρήση ΤΠΕ".

⦁    Απελευθέρωση δημοτικού στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Παλιά Λαχαναγορά).

⦁    Ανανέωση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Λυραράκη Αντωνίου.

⦁    Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου .