Άνοδο 15% στα προ προβλέψεων κέρδη 2015 στα €1.125 εκατ και μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4ο 3μηνο 2015 πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς. Τα παραπάνω οδήγησαν σε θωράκιση του ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις €1,6 δισ. στο 4ο 3μηνο του 2015.

Επιπλέον η Τράπεζα Πειραιώς ενίσχυση της ρευστότητας και αύξηση των καταθέσεων.

Στα αποτελέσματα του 2015 για την Τράπεζα Πειραιώς μίλησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Μιχάλης Σάλλας:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών Τραπεζών το Δεκέμβριο 2015, ενισχύθηκε η κεφαλαιακή τους βάση σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η ακολουθούμενη πολιτική ενεργητικής διαχείρισης των προβληματικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, οδήγησε σε μείωση, μετά από πολλά χρόνια αυξητικής πορείας, του δείκτη NPLs στο 39,5% από 40,5% το Σεπτέμβριο 2015. Αντίστοιχα, ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε σημαντικά έναντι του προηγούμενου τριμήνου (€80 εκατ. από €385 εκατ. αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις του τελευταίου τριμήνου, βελτίωσαν το δείκτη κάλυψης στο 65% από 61%, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου.

Η θετική κατάληξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών για την 1η αξιολόγηση του νέου προγράμματος, θα δημιουργήσει θετική δυναμική στην οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τα δάνεια σε καθυστέρηση, συμβάλλοντας έτσι στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Στην ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου και στην αύξηση των καταθέσεων αναφέρθηκε ο CEO, Σταύρος Λεκκάκος:

Η Τράπεζα Πειραιώς, με ισχυρή δέσμευση στους επιχειρηματικούς της στόχους, επέτυχε το έτος 2015 αύξηση των επαναλαμβανόμενων κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 15% στα €1.125 εκατ, καθώς τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν 4% και το κόστος λειτουργίας, χωρίς τα έκτακτα έξοδα, μειώθηκε περαιτέρω κατά 5%.

Η ρευστότητα του Ομίλου στο 4ο 3μηνο 2015 ενισχύθηκε, καθώς οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,8 δισ. στα €39,0 δισ. και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €3,1 δισ. στα €32,7 δισ. Σε αυτό συνέβαλλε η μείωση της αβεβαιότητας στην Ελλάδα μετά την υπογραφή του νέου οικονομικού προγράμματος τον Αύγουστο 2015, αλλά και η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας. 

Ως αποτέλεσμα της τελευταίας, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2015 ανήλθαν σε €10,0 δισ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 17,8%.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το έτος 2015