Το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», με αφετηρία την ευρύτερη φιλοσοφία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έρχεται να στηρίξει τους νέους και να επενδύσει μεθοδικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, με απώτερο στόχο αυτής της ενέργειας να ενισχύσει την απασχόληση, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια δυναμική ομάδα νέων εργαζομένων, οι οποίοι θα ζήσουν διαφορετικές επαγγελματικές εμπειρίες στις ποικίλες οργανωτικές δομές των εταιριών του Ομίλου, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για 12μηνη έμμισθη απασχόληση πάνω σε απαιτητικά έργα, καθώς και για συστηματική εκπαίδευση προκειμένου να εξελίξουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητές τους.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να αφομοιώσουν στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας του Ομίλου – η οποία ενθαρρύνει την καινοτομία και την πρωτοβουλία σε όλα τα επίπεδα και προάγει την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα – και κατ’ επέκταση να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στις εταιρίες του Ομίλου.

Το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας στις εξής Διευθύνσεις των εταιριών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:

Οικονομικών,Χρηματοοικονομικών, Εμπορική, Επικοινωνίας & Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών, Πληροφορικής

Στη λογική της διεύρυνσης των επαγγελματικών γνώσεων και εμπειριών της νέας γενιάς, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για οποιοδήποτε τμήμα, ασχέτως αν κατέχουν σχετικό πτυχίο.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

 • 12μηνη έμμισθη απασχόληση
 • Εκπαίδευση σε κάθε στάδιο του προγράμματος
 • Εναλλαγή θέσεων εργασίας για περαιτέρω εξέλιξη
 • Υποστήριξη από ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου για ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε σύνθετα έργα
 • Δυνατότητα επαγγελματικής δικτύωσης στο εκάστοτε πλαίσιο δραστηριοποίησης

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Μικρή (ως 1 έτος) ή και καθόλου εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Όραμα και προσήλωση στην προσωπική ανάπτυξη
 • Ευελιξία για πιθανή μετακίνηση σε επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου εντός Ελλάδος
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mytilineos.gr