Μετά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που έγιναν προέκυψαν νέα Δ.Σ. για Ερασιτέχνη Κισσαμικό και Νέο Κισσαμικό. Σχοινοπλοκάκης και Πατερομιχελάκης οι νέοι πρόεδροι.

Αναλυτικά τα νέα Δ.Σ.:

Π.Γ.Σ. Κισσαμικός:

Πρόεδρος: Σχοινοπλοκάκης Βασίλειος
Α’ Αντιπρόεδρος: Ασγουδάκης Εμμανουήλ
Β’ Αντιπρόεδρος: Φραγκιουδάκης Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Μπελιμπασάκης Γεώργιος
Ταμίας: Σγουρομάλλης Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός: Λουβιτάκης Εμμανουήλ
Έφορος Υλικού: Περράκης Εμμανουήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Καστρινάκης Αρτέμιος
Ειδικός Γραμματέας: Πολυχρονάκης Λυκούργος

Νέος Κισσαμικός:
Πρόεδρος: Πατερομιχελάκης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: Ηλιάκης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Δερμιτζάκη Αργυρώ
Ταμίας: Ξηρουχάκης Ξενοφών
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Λεφάκη Ιωάννα
Έφορος Υλικού: Νικολοζάκης Γεώργιος
Μέλη: Γεωργουδάκης Μιχαήλ
Κλωστράκης Βασίλειος
Κουνελάκης Ιωάννης