Μετά από οκτώ χρόνια ο Δήμος Χανίων αποφάσισε να χρεώνει τις έως τώρα δωρεάν κάρτες στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων.

Η απόφαση για τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης που είχε ληφθεί το 2008, εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων της 2ας Μαρτίου και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες σχεδόν στο τέλος της συνεδρίασης στην οποία είχε κυριαρχήσει το προσφυγικό θέμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής, η τροποποίηση έπρεπε να γίνει για να μπει μια «τάξη» καθώς, ειδικά οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της πόλης (εκτός της παλιάς πόλης) στάθμευαν δωρεάν και σε χώρους όπου υπάρχουν παρκόμετρα.

Από την πλευρά τους οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καταψήφισαν την πρόταση χαρακτηρίζοντάς την ως «εισπρακτικό μέτρο».

Τι ορίζει συνοπτικά, η απόφαση για τις κάρτες στάθμευσης μόνιμων κατοίκων:

Για κάθε οικογένεια της οποίας τα μέλη διαμένουν στην ίδια οικία ή μεμονωμένα άτομα,επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι μίας (1) κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο.
Για οικογένεια άνω των τεσσάρων μελών της οποίας τα μέλη διαμένουν αποδεδειγμένα στην ίδια οικία, επιτρέπεται η χορήγηση μίας (1) επιπλέον κάρτας στάθμευσης για ένα (1) αυτοκίνητο.
Οι κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων οι οποίες χορηγήθηκαν σε δικαιούχους τα προηγούμενα έτη, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν με την έναρξη ισχύος της παρούσης. Οι νέες κάρτες στάθμευσης οι οποίες θα εκδοθούν για το 2016 θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) ημερολογιακού έτους. Τους τελευταίους δύο (2) μήνες κάθε έτους οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι καρτών στάθμευσης μπορούν να καταθέτουν αίτηση ανανέωσης ενώ αιτήματα για έκδοση νέων καρτών στάθμευσης μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε.
Το τέλος για την έκδοση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων θα καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Όμως η επίσης κατά πλειοψηφία απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε ότι αφορά στο τέλος για την έκδοση των καρτών αναφέρει τα εξής:

Για την έκδοση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων απαιτούνται παράβολα τα οποία καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου Χανίων ως εξής:
α) Για τους μόνιμους κατοίκους της Ζώνης Παλαιάς Πόλης παράβολο πενήντα (50) ευρώ/έτος για την δεύτερη κάρτα. Η πρώτη κάρτα θα διατίθεται δωρεάν.
β) Για τους μόνιμους κατοίκους των υπόλοιπων Ζωνών της πόλης των Χανίων παράβολο πενήντα (50) ευρώ/έτος για την μία (1) κάρτα και ογδόντα (80) ευρώ/έτος για την δεύτερη κάρτα.

Το βίντεο από την συγκεκριμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Ολόκληρη η απόφαση για τις κάρτες στάθμευσης μόνιμων κατοίκων