Ενας στους δύο φορείς του ευρύτερου Δημοσίου δεν δηλώνει τις δαπάνες που κάνει, καθιστώντας τις παράνομες. Ενας στους τρεις δεν κοινοποιεί καμία συναλλαγή και εκατοντάδες άλλοι αμελούν να αναφέρουν το σύνολο των πράξεών τους

Από τους 920 περίπου φορείς που, βάσει του νόμου για τη διαφάνεια, υποχρεούνται από τον προηγούμενο Οκτώβριο να κοινοποιούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» κάθε πράξη που υπογράφουν, προκειμένου αυτή να είναι νόμιμη, μόνο 714 έχουν «ενεργοποιηθεί», καταγράφοντας έστω και μία πράξη, και μόνο 425 από αυτούς έχουν δηλώσει έστω και μία δαπάνη. Ορισμένοι φορείς λάμπουν διά της απουσίας τους, καθώς δεν έχουν καν καταχωριστεί στο σύστημα, όπως ο ΟΔΙΕ.

Με άλλα λόγια, αν ισχύουν όσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, http://et.diavgeia.gov.gr, οι μισοί από τους φορείς του Δημοσίου το τελευταίο τετράμηνο δεν πραγματοποιούν πληρωμές. Ούτε καν για λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές κτλ. Στη λίστα περιέχονται μεταφορικές ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, μεγάλα επιμελητήρια, οργανισμοί λιμανιών αλλά και δικαστικοί φορείς.

Αν, από την άλλη πλευρά, δεν ισχύει η εικόνα που φαίνεται στη «Διαύγεια», όσοι φορείς έχουν εγκρίνει δαπάνες, αυτές είναι μη εκτελέσιμες, όπως ορίζεται με σαφήνεια από το άρθρο 4 του σχετικού νόμου 3861/2010. Αν ο φορέας εκτελέσει την απόφαση πληρώνοντας χωρίς δημοσίευση, η πράξη είναι παράτυπη.

Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πράξεις, όπως αναθέσεις έργων, συμβάσεων, αποφάσεων για μετακινήσεις προσωπικού κ.λπ. Οποιαδήποτε απόφαση δεν δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, πρέπει να αποκτά νομιμότητα μέσω της «Διαύγειας» με την απόκτηση ανάλογου κωδικού (ΑΔΑ, όπως αυτός ονομάζεται).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, σύμφωνα και με άρθρο που δημοσιεύεται στην ιστιοσελίδα enet.gr, το ζήτημα είναι γνωστό σε κυβερνητικούς κύκλους και έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια πολλών στελεχών που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό και ζητούν την ανάληψη δράσης: Δηλαδή την ενεργοποίηση του νόμου που απαγορεύει τις πληρωμές αν δεν κοινοποιηθούν, καθώς αυτές θεωρούνται μη νόμιμες.

Η απογοητευτική ανταπόκριση προκαλεί τριγμούς στον προϋπολογισμό (είναι πιθανό να έρθουν στην επιφάνεια νέα κρυφά χρέη, αφού οι οφειλές μόνο με βάση όσα δήλωσαν οι μισοί φορείς πλησιάζουν τα 3 δισ. ευρώ). Επίσης, προκαλεί και τη δυσαρέσκεια των εκπροσώπων της τρόικας που ελέγχουν από την προηγούμενη Πέμπτη την κυβέρνηση για την 3η αξιολόγηση του μνημονίου που θα κρίνει την καταβολή της δόσης των 15 δισ. ευρώ αλλά και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook