Τρεις προσλήψεις προκηρύσσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον πλοηγικό σταθμό Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα πρόκειτα για μια θέση Πλοηγού (δίπλωμα πλοιάρχου Α΄), μια θέση κυβερνήτη πλοηγίδας (κατόχου διπλώματος κυβερνήτη Α΄ή Β΄ ή Γ΄) και μια θέση μηχανοδηγού πλοηγίδας (κατόχου διπλώματος μηχανοδηγού τουλάχιστον Β΄).

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο κεντρικό λιμεναρείο Ηρακλείου στο γραφείο επιστασίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 9.00-14.00) μέχρι τις 24 Μαρτίου 2016.

Δείτε όλα τα δικαιολογητικά και προσόντα που απαιτούνται