Το Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ διοργανώνει στα Χανιά προπαρασκευαστικό σεμινάριο Eκπαίδευσης Eκπαιδευτών Eνηλίκων συνολικής διάρκειας 110 ωρών, κατάλληλο για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα εφόδια, να διδάξουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο παρακολούθησης του σεμιναρίου, αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να προετοιμαστούν κατάλληλα, για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων, της μη τυπικής εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ).

Ημερομηνίες Υλοποίησης : 9-10, 16-17 και 23-24 Απριλίου 
Κόστος συμμετοχής : 290€ 

Πληροφορίες : 2821035000 εσωτ. 603. Ώρες 09.30-17.00