Ενόψει της Καθαράς Δευτέρας το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους στο πλαίσιο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων στους χώρους δικαιοδοσίας του. 

Οι έλεγχοι αυτοί, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, διενεργούνται τόσο εν πλω σε αλιευτικά σκάφη όσο και στους χερσαίους χώρους εκφόρτωσης αλιευμάτων και πρόκειται να εντατικοποιηθούν το προσεχές τριήμερο. 

Παράλληλα, κλιμάκια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου προβαίνουν στη διενέργεια εντατικών αγορανομικών ελέγχων στα πλοία και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, αλλά και σε ελέγχους παραεμπορίου.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αυτής επιχειρησιακής δράσης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και λόγω της αναμενόμενης αύξησης του επιβατηγού κοινού, με βάση τον πάγιο σχεδιασμό μέτρων αστυνόμευσης και τάξης, έχουν τεθεί σε επιφυλακή το σύνολο του Προσωπικού και των διατιθέμενων μέσων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και ασφαλής διακίνηση επιβατών, οχημάτων και αγαθών με τα Ε/Γ-Ο/Γ δρομολογημένα πλοία, να ελέγχεται η προτεραιότητα φόρτωσης οχημάτων ιδίως αυτών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα και να ληφθεί μέριμνα για την αποτροπή διακίνησης επικίνδυνων φορτίων. 

Τέλος  προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας και για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα συστήνεται στο επιβατηγό κοινό, ιδίως κατά τις ημέρες αιχμής, να μεριμνά έγκαιρα για την έκδοση εισιτηρίων, την ημέρα του ταξιδιού να προσέρχεται στο λιμάνι τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.