Η κα Σκραφνάκη Μαρία, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής και στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης».

Η κα Σκραφνάκη στην ομιλία της τόνισε ότι, με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, αναμορφώνοντας και τροποποιώντας τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, προσαρμόζοντάς τον στο κοινοτικό δίκαιο, στοχεύοντας στην επίσπευση της πολιτικής δίκης.

Συγκεκριμένα, διευρύνεται η υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, και του μονομελούς Πρωτοδικείου, με την αύξηση των χρηματικών ορίων.

Ειδικότερα αυξάνονται τα χρηματικά ποσά για την υπαγωγή των οριζόμενων διαφορών, στην αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων.

Η βουλευτής σημείωσε ότι, πλέον οι εφέσεις, κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων εκδικάζονται από τα μονομελή εφετεία, και μάλιστα από έμπειρους δικαστές, δηλαδή από προέδρους πρωτοδικών ή από δικαστές πρωτοδίκες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή θητεία, και σε κάθε περίπτωση αν δεν υπάρχουν, απ’ τον αρχαιότερο πρωτοδίκη.

Επίσης με το παρόν νομοσχέδιο, καθιερώνεται για πρώτη φορά, η κατάθεση και επίδοση δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα, κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ τους δικηγόρους και τους δικαστικούς λειτουργούς.

Επιπλέον η κα Σκραφνάκη επισήμανε στον Υπουργό ότι, μία από τις αιτίες αναβολών, είναι η άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης ή η άσκηση προσεπίκλησης, οι οποίες προσδιορίζονται σε μεταγενέστερες δικασίμους και αναβάλλονται οι υποθέσεις.

Γι’ αυτό το λόγο η βουλευτής πρότεινε ότι, θα πρέπει να γίνετε εντός μηνός η επίδοση της κύριας αγωγής, και η άσκηση της προσεπίκλησης, της κύριας και πρόσθετης παρέμβασης να ασκείται υποχρεωτικά και αυτή εντός μηνός, και να προσδιορίζεται στην ίδια δικάσιμη με την κύρια αγωγή.

Έτσι θα κερδίσουμε πολύ χρόνο στην εκδίκαση αυτών των υποθέσεων.

Επίσης η κα Σκραφνάκη τόνισε ότι, μια σημαντική τομή που γίνεται μ’ αυτό το νομοσχέδιο, είναι η κατάργηση της προσωπικής κράτησης για τα εμπορικά χρέη.

Είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας, ειδικά αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η τομή, που γίνεται σήμερα, διότι για τα εμπορικά χρέη και τους τίτλους που βγαίνουν με βάση αυτά, δηλαδή τις επιταγές και τις συναλλαγματικές, δεν θα υπάρχει πλέον προσωποκράτηση.

Τέλος η βουλευτής ευχαρίστησε ως βουλευτής και δικηγόρος Ηρακλείου, την Κυβέρνηση για την ίδρυση του νέου Εφετείου στην Ανατολική Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο, αλλά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για το άμεσο ενδιαφέρον του, και για τη φροντίδα του, για τη στελέχωση με δικαστές και διοικητικό προσωπικό των εφετείων, καθώς επίσης και την φροντίδα του για τον εξοπλισμό των εφετείων.,

Επίσης η κα Σκραφνάκη τόνισε ότι, το στοίχημα για όλους μας θα είναι να ηχήσει το κουδούνι και στα τέσσερα νέα εφετεία τον Σεπτέμβριο και κάλεσε τον Υπουργό να τιμήσει με την παρουσία του, τα εγκαίνια του νέου Εφετείου στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά η ομιλία της κας Σκραφνάκη
Ομιλία για το σχέδιο νόμου «εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τους τελευταίους μήνες έχει φέρει στη βουλή προς ψήφιση μια σειρά νομοσχεδίων, για την βελτίωση και την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, είναι η τεράστια καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.
Με το παρόν νομοσχέδιο προσπαθούμε να εκσυγχρονίσουμε το υπάρχον νομικό πλαίσιο, αναμορφώνοντας και τροποποιώντας τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, προσαρμόζοντάς τον στο κοινοτικό δίκαιο, στοχεύοντας στην επίσπευση της πολιτικής δίκης.

Συγκεκριμένα, με τις ρυθμίσεις που εισάγουμε στο παρόν νομοσχέδιο, διευρύνεται η υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, και του μονομελούς Πρωτοδικείου, με την αύξηση των χρηματικών ορίων.
Ειδικότερα αυξάνονται τα χρηματικά ποσά για την υπαγωγή των οριζόμενων διαφορών, στην αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων.
Επίσης οι εφέσεις, κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων εκδικάζονται πλέον από τα μονομελή εφετεία, και μάλιστα από έμπειρους δικαστές, δηλαδή από προέδρους πρωτοδικών ή από δικαστές πρωτοδίκες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή θητεία, και σε κάθε περίπτωση αν δεν υπάρχουν, απ’ τον αρχαιότερο πρωτοδίκη.

Επίσης με το παρόν νομοσχέδιο, καθιερώνεται για πρώτη φορά, η κατάθεση και επίδοση δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα, κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ τους δικηγόρους και τους δικαστικούς λειτουργούς.
Επιπλέον αναμορφώνεται, το θεσμικό πλαίσιο της εξώδικης επίλυσης διαφορών, όπου καταργείται η προβλεπόμενη διαδικασία υποχρεωτικής απόπειρας επίλυσης διαφοράς, και είναι πολύ σημαντικό, ότι πλέον αναβαθμίζεται ο ρόλος του δικαστή, στην απόπειρα συμβιβασμού.

Επίσης ρυθμίζονται στο παρόν νομοσχέδιο, ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συζήτηση της αγωγής, τη συμπλήρωση τυχόν αοριστίας της αγωγής με προφορική δήλωση, ή με την κατάθεση προτάσεων, αρκεί να μην αλλάζει η νομική βάση της αγωγής.

Αυτές οι ρυθμίσεις είναι σωστές, διότι δίνεται η δυνατότητα στον ενάγοντα, να συμπληρώσει τους ισχυρισμούς του, και να θεραπεύσει την αοριστία της αγωγής, χωρίς αυτή να απορρίπτεται και να επανέλθει μετά με νέο δικόγραφο, άρα να πάει πολλά χρόνια πίσω.
Επιπλέον κύριε Υπουργέ, όπως σας έχουμε πει και στην Επιτροπή, μία από τις αιτίες αναβολών, είναι η άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης ή η άσκηση προσεπίκλησης, οι οποίες προσδιορίζονται σε μεταγενέστερες δικασίμους και αναβάλλονται οι υποθέσεις.
Θεωρώ λοιπόν, ότι θα πρέπει να γίνετε εντός μηνός η επίδοση της κύριας αγωγής, και η άσκηση της προσεπίκλησης, της κύριας και πρόσθετης παρέμβασης να ασκείται υποχρεωτικά και αυτή εντός μηνός, και να προσδιορίζεται στην ίδια δικάσιμη με την κύρια αγωγή.

Έτσι θα κερδίσουμε πολύ χρόνο στην εκδίκαση αυτών των υποθέσεων.
Επίσης με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται εκ νέου τα θέματα ερημοδικίας του εναγομένου, του ενάγοντος, του κυρίως και του προσθέτως παρεμβαίνοντος.

Είναι πολύ σημαντικό, ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες στον Άρειο Πάγο, καθώς καταργείται η πολύπλοκη διαδικασία του προελέγχου των αιτήσεων αναιρέσεως από τον εισηγητή δικαστή, που επιβάρυνε αντί να αποφορτίσει τον Άρειο Πάγο, ενώ καταργείται και η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Επιπλέον ρυθμίζονται εκ νέου τα θέματα που αφορούν στην διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, μεταξύ των οποίων, προβλέπεται η δημοσίευση αποσπάσματος για τη διενέργεια των πλειστηριασμών, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στους πλειστηριασμούς και ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τον πίνακα κατάταξης δανειστών, την κατάσχεση κινητών αξιών κ.α.

Μια σημαντική τομή που γίνεται μ’ αυτό το νομοσχέδιο, είναι η κατάργηση της προσωπικής κράτησης για τα εμπορικά χρέη.
Είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας, ειδικά αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η τομή, που γίνεται σήμερα, διότι για τα εμπορικά χρέη και τους τίτλους που βγαίνουν με βάση αυτά, δηλαδή τις επιταγές και τις συναλλαγματικές, δεν θα υπάρχει πλέον προσωποκράτηση.
Κύριε Υπουργέ, το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον προκάτοχό σας Υπουργό, είχαν γίνει πολλές προσπάθειες για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτών που έχουμε ψηφίσει.
Δέχομαι, όμως τις προτάσεις σας και χαίρομαι γι’ αυτές, για να φύγουν υποθέσεις από τα δικαστήρια και να επιλύονται εκτός δικαστηρίων, είτε στους συμβολαιογράφους, αλλά πρέπει παράλληλα με όλες αυτές τις προσπάθειες να στελεχωθούν και τα δικαστήρια της χώρας με διοικητικό προσωπικό, που μπορούμε να πάρουμε από μετατάξεις από το δημόσιο ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά διοικητικού προσωπικού στα δικαστήρια.

Επίσης πρέπει να ενισχυθούν τα Ειρηνοδικεία, για να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας που τους έχουμε αναθέσει.
Είναι πολύ σημαντική κύριε Υπουργέ η τροπολογία που φέρατε, για την αύξηση των οργανικών θέσεων, των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, καθώς θα βοηθήσει σημαντικά στη λειτουργία και στελέχωση των τεσσάρων νέων Εφετείων.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, για πολλοστή φορά να ευχαριστήσω ως βουλευτής και δικηγόρος Ηρακλείου, την Κυβέρνηση για την ίδρυση του νέου Εφετείου στην Ανατολική Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο, αλλά και εσάς κύριε Υπουργέ, για το άμεσο ενδιαφέρον σας, και για τη φροντίδα σας, για τη στελέχωση με δικαστές και διοικητικό προσωπικό των εφετείων, καθώς επίσης και την φροντίδα σας για τον εξοπλισμό των εφετείων.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον γενικό Γραμματέα του Υπουργείου δικαιοσύνης κ. Κανελλόπουλο, για το άμεσο ενδιαφέρον του και τη συνεργασία που έχουμε.
Το στοίχημα για όλους μας θα είναι να ηχήσει το κουδούνι και στα τέσσερα νέα εφετεία τον Σεπτέμβριο.

Σας ευχαριστώ εκ μέρους του δικηγορικού συλλόγου του Ηρακλείου και του Λασιθίου και σας καλώ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στα εγκαίνια του νέου μας Εφετείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Με τις ρυθμίσεις που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο, πιστεύω ότι πράγματι θα έχουμε επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, γι΄ αυτό και το ψηφίζω και σας καλώ και εσάς να το ψηφίσετε.