\"\"


Βενιζέλειο  Λ.Kνωσσου,2810-368000, 2810-368000


Φεβρουάριος – Μάρτιος – Ιούνιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Δεκέμβριος: Μονές μέρες
Απρίλιος – Μάιος – Αύγουστος – Νοέμβριος: Ζυγές μέρες 

ΠΑ.Γ.Ν.Η  2810-392111

Φεβρουάριος – Μάρτιος – Ιούνιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Δεκέμβριος: Ζυγές μέρες
Απρίλιος – Μάιος – Αύγουστος – Νοέμβριος: Μονές μέρες 

\"\"


Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 28310/27814-19, 27926, 27491

\"\"

Άγιος Γεώργιος Γενικό Νοσοκομείο 28210-22000


\"\"

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου  28410/25221-28, 24638