Ολοκληρώθηκε η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία «KARATZIS ITALIA Srl» και έδρα το Μιλάνο της Ιταλίας.

Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίστηκε σε 10.000,00 ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη να αυξηθεί στις 100.000,00 ευρώ. Η συµµετοχή της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ αντιστοιχεί στο 51% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής.

Η λειτουργία της εταιρείας είναι αµιγώς εµπορική και απευθύνεται κυρίως στην αγορά της Ιταλίας.