Λέμε και εμείς, λέει και ο κόσμος, το λένε όλοι δηλαδή, ότι σε αυτήν την πόλη δεν υπάρχει κανένας σεβασμός και καμία οδηγική συμπεριφορά, ούτε προς τους άλλους όδηγούς και κυρίως προς τους πεζούς τα άτομα και με ειδικές ανάγκες.

Όταν το παράδειγμα το δίνει ένας οδηγός αυτοκινήτου Δημοτικής Υπηρεσίας, που έχει καταλάβει μία θέση αναπήρων, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα.

Όταν δίνεις τέτοιο παράδειγμα, πώς περιμένεις από τον απλό πολίτη να είναι σωστός;

Όχημα της ΔΕΥΑΧ σε θέση ΑΜΕΑ..