Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. 

Το Νερό, πηγή ζωής για τον άνθρωπο , παρουσιάζει στον πλανήτη μας την εξής εικόνα : 
-Το 75% του πλανήτη Γη είναι καλυμμένο με νερό. 
-Από αυτό,  το 97,5% είναι ωκεανοί.
-Από το 2,5% που απομένει, το 70% είναι πάγος.  
-Από το  υπόλοιπο 30%, κατάλληλο για ανθρώπινη  χρήση είναι μόλις το 1%.
-Από αυτό το ήδη ελάχιστο ποσοστό, το 70% καταναλώνεται στη γεωργία και  περίπου το 22% στη Βιομηχανία. 
-Οπότε απομένει μόλις 0,08% για οικιακή χρήση !!

Η εξασφάλιση επάρκειας νερού στα δίκτυα της πόλης αποτελεί κύριο μέλημα της ΔΕΥΑΗ.  Από το έτος ίδρυσής της (1983) έως και σήμερα έγιναν σημαντικά βήματα προς τον τομέα αυτό. Η Δημοτική Επιχείρηση, όπως επισημαίνει, προχώρησε και επεκτάθηκε με επιτυχία σε νέα υδροφόρα πεδία όπως της Τυλίσου, Κέρης, Γωνιανού Φαραγγιού, Αγίου Μύρωνα, Κρουσώνα, Βασιλιών και Δαφνών. 

Η υδροδότηση του Ηρακλείου

Η υδροδότηση της πόλης καλύπτεται από νερό που αντλείται από γεωτρήσεις (άνω των 40) και από τον Οκτώβριο του 2015, σταδιακά, από το φράγμα Αποσελέμη. 

Με την ενίσχυση του υδροδοτικού δικτύου της ΔΕΥΑΗ από το Φράγμα Αποσελέμη, όλη η πόλη (εκτός της Φορτέτσας και της Αλικαρνασσού) έχει εξαιρετικής ποιότητας νερού σε 24ωρη βάση.     

Στη συνέχεια το νερό οδηγείται μέσω  εκατοντάδων (300) χιλιομέτρων  εξωτερικών δικτύων, στις 10 δεξαμενές που ευρίσκονται περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου από όπου μετά από κατάλληλη  επεξεργασία και απολύμανση  οδεύει μέσω των δικτύων διανομής ελεγμένο και καθαρό στις ιδιοκτησίες των κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου. 

Παράλληλα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2014  εκτελέστηκαν σοβαρά έργα αντικατάστασης δικτύων μήκους περίπου 90 χλμ.  με στόχο τη βελτιστοποίηση των συνθηκών υδροδότησης, ενώ στόχος της είναι η κατασκευή – επέκταση των απαραίτητων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και στις περιοχές του Νέου Καλλικρατικού Δήμου. 

Η ΔΕΥΑΗ είναι έτοιμη, με ώριμες μελέτες, εφ’ όσον χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2015-2020) να αντικαταστήσει παλαιά δίκτυα υδροδότησης μήκους 90 χ.λ.μ. περίπου. 
Η εξοικονόμηση νερού για την άρδευση των καλλιεργειών υλοποιείται μέσω της λειτουργίας του έργου: Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων ως ‘’Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος’’, αλλά και από την τριτοβάθμια εκροή του νεοκατασκευασθέντος  έργου επεξεργασίας λυμάτων με μεμβράνες (MBR) , σύμφωνα με το οποίο γεωργικές περιοχές της  Δημοτικής  Ενότητας Τεμένους  αρδεύονται με την εκροή του Βιολογικού, μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία της. 

Με βάση όλα τα παραπάνω ευνόητο είναι πως,  η ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση του διαθέσιμου νερού, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση των αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών. Με  απλούς τρόπους και με πιο υπεύθυνη συμπεριφορά μπορούμε –επισημαίνει η ΔΕΥΑΗ - να μειώσουμε τη σπατάλη νερού τουλάχιστον κατά 20%, προκειμένου να προστατεύσομε αυτό το τόσο πολύτιμο  και σε ανεπάρκεια ευρισκόμενο, αγαθό.