Εβδομάδες κεντρικών τραπεζών μπορούν να χαρακτηριστούν οι δύο τελευταίες, με σημαντικές ανακοινώσεις και δείγματα για την κατεύθυνση νομισματικής πολιτικής που προτίθενται να ακολουθήσουν στο εγγύς μέλλον.

Η ΕΚΤ προχώρησε σε γενναίες ανακοινώσεις, αυξάνοντας την μηνιαία ποσότητα αγοράς ομολόγων από τα 60 στα 80 δις ευρώ συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα σε αυτά και εταιρικά ομόλογα. Πολλοί αναλυτές θεωρούν η επέκταση στα εταιρικά ομόλογα διευκολύνει στην παρούσα φάση μεγάλες γερμανικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτό το διάστημα (Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank)  να διατηρήσουν χαμηλά το κόστος χρηματοδότησης τους. Ίσως έτσι να εξηγείται και το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν ακούσαμε αρνητική κριτική στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ από τους εκπροσώπους της γερμανικής κεντρικής τράπεζας.  

Παράληλα η ΕΚΤ προχώρησε και σε αύξηση του αρνητικού επιτοκίου με το οποίο χρεώνει τις εμπορικές τράπεζες για την βραχυπρόθεσμη τήρηση διαθεσίμων στις κεντρικές τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να δώσει ώθηση στην πιστωτική επέκταση και κατ’ επέκταση στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Το στίγμα πολιτικής κατεύθυνσης από την ΕΚΤ είναι ξεκάθαρο. Ποσοτική χαλάρωση και διευκολυντική νομισματική πολιτική σε μέγιστο βαθμό ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τις παγκόσμιες αναταράξεις, να αποφευχθεί ο αποπληθωρισμός και βοηθηθεί η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι δηλώσεις μάλιστα του κ. Ντράγκι επιβεβαιώνουν την αυστηρή του προσήλωση στο ανωτέρω μίγμα νομισματικής πολιτικής.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η Federal Reserve αποφάσισε μία πιο προσεκτική στάση στην νομισματική της πολιτική. Πριν από την συνεδρίαση της προηγούμεης Τετάρτης κυριαρχούσαν δύο τάσεις στα μέλη διοίκησης της Fed. Το ένα μπλοκ ισχυριζόταν ότι η οικονομία των Η.Π.Α. είναι πλήρως θωρακισμένη απέναντι στις διάφορες διεθνείς αναταράξεις και ως εκ τούτου το πλάνο αύξησης επιτοκίων θα έπρεπε να ακολουθηθεί αδιατάρακτα, και το άλλο μπλοκ ανησυχούσε έντονα για τις εξελίξεις στην διεθνή οικονομία και πρότεινε προσωρινό πάγωμα στις αυξήσεις επιτοκίων.

Τελικά επεκράτησε το δεύτερο μπλοκ και τα επιτόκια διατηρήθηκαν σταθερά ενώ παράλληλα αφέθηκε να εννοηθεί ότι ο αριθμός αυξήσεων επιτοκίων εντός του 2016 δεν θα ξεπεράσει τις δύο έναντι των τεσσάρων αρχικά προβλεφθέντων. Στις ανακοινώσεις της μάλιστα για την πορεία των οικονομικών μεγεθών στις Η.Π.Α., η Fed δείχνει ότι δεν ανησυχεί άμεσα για την αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Περισσότερο την προβληματίζει η πληθωριστική αδυναμία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρά την μεγάλη πτώση της ανεργίας στο 4.9%  οι μισθοί στην αγορά εργασίας παραμένουν σταθεροί.

Παρά την αξιοσημείωτη επιβεβαίωση της φιλικής προς την οικονομία και τις αγορές νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, οι αγορές δείχνουν να αμφισβητούν πλέον την περαιτέρω ικανότητα των νομισματικών εργαλείων να σώσουν την παρτίδα, ειδικά εφόσον παρουσιαστούν περισσότερα σημάδια αδυναμίας στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι γίνεται περισσότερο επιτακτική η παρέμβαση των κρατών και ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής έρχεται ξανά στο προσκήνιο.