Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης, με τραπεζικές οφειλές προς μία Τράπεζα και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των  122.767,00 ευρώ.

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του και την προστασία του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του μέχρι την συζήτηση της αιτήσεώς του έναντι καταβολής 250 Ευρώ μηνιαίως για την πρώτη τριετία και εν συνεχεία, μετά το πέρας της πρώτης αυτής τριετίας, έναντι καταβολής 250 Ευρώ/μήνα για την διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, μπορούν είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ώρες 10.30 - 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00 ή να επικοινωνήσουν:

Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68,  731 00 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. : 2821086245
Φαξ : 2821086245
e-mail: [email protected]
www.eeke.gr