Μετά τις πρόσφατες εκλογές που διενεργήθηκαν στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγίας Μαρίνας «Η ΛΗΤΩΑ», συγκροτήθηκε σε σώμα νέο Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος:  Τρουλάκης Παύλος
Αντιπρόεδρος:  Τερεζάκης Λεωνίδας
Γραμματέας:  Σχοινοπλοκάκης Αναστάσιος
Ταμίας:  Μουσχουντάκης Γρηγόρης
Μέλη: Μποτωνάκης Μιχάλης,
Καστρινάκης Νίκος,
Μιχελακάκης Μανώλης,
Αναπλ/κά μέλη:  Διγενάκη Ελένη,
   Καστρινάκης Νίκος,
   Φουσκιτάκης Αναστάσιος

Ο Σύλλογος έχει σκοπό την ανάπτυξη της Δημοτικής κοινότητας της Αγίας Μαρίνας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, και των πολυάριθμων επισκεπτών της, καθώς και των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων της περιοχής.