Πραγματοποιήθηκε σήμερα, το μεσημέρι στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου  του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, η παράδοση των φακέλων νομιμοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/13 για  74 σχολεία  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Γιώργο Τερζάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας κ. Γιάννης Αναστασάκης και ο συντονιστής της διαδικασίας πολιτικός μηχανικός της Διεύθυνσης Πολεοδομίας κ. Αντώνης Μαυρογιάννης παρουσίασαν το ιστορικό των ενεργειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας σε συνεργασία με τις Αντιδημαρχίες Δημοτικής Περιουσίας, Παιδείας και την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και αρκετούς άλλους οι οποίοι βοήθησαν (κοινωφελής εργασία, πρακτική άσκηση φοιτητών). 
Αναλυτικότερα, η διαδικασία ξεκίνησε από τον εντοπισμό των συγκροτημάτων για τα οποία δεν υπήρχαν οικοδομικές άδειες, προχώρησε στην συγκέντρωση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων κατασκευής από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου που  είναι αρμόδιες για τα σχολικά κτίρια, συνεχίστηκε με διενέργεια αυτοψιών, αποτύπωση των κτιρίων, σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων και ένταξη στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα είχαν κατασκευαστεί από την τότε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Νομαρχίας (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) Ηρακλείου ή από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων βάσει μελετών που - κατά κανόνα - πληρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές και επιβλέφθηκαν αρμοδίως κατά την φάση κατασκευής, χωρίς ωστόσο να έχει ζητηθεί η χορήγηση οικοδομικής άδειας. Έτσι σήμερα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται  η τακτοποίησή τους.

Με την τακτοποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία των κυλικείων και διευκολύνεται η απρόσκοπτη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων των σχολείων με τήρηση νόμιμων διαδικασιών για την εκτέλεση των συχνά απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών (ανακαίνισης, επέκτασης, ενίσχυσης κλπ).
Έτσι τα δεδομένα αλλάζουν για αυτά τα κτήρια που μπορούν να αξιοποιηθούν πλέον σε πολλά επίπεδα αφού πρόκειται για ένα τμήμα της δημοτικής περιουσίας που αγγίζει το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, τα παιδιά.