Για το θέμα του πολιτιστικού κέντρου Ηρακλείου, έδωσε συνέντευξη τύπου η δημοτική παράταξη "Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες".

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου:

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) είναι το πιο μεγάλο, σύνθετο και πολυσυζητημένο κτιριακό δημόσιο έργο στην Κρήτη τις τελευταίες δεκαετίες. Ξεκίνησε με απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου το 1975, προκηρύχθηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός το 1982, παρέλαβε τη  (τροποποποιημένη) μελέτη το 1993, υπογράφηκε η σύμβαση δημοπράτησης του έργου το 2006 και σήμερα (41 χρόνια μετά την πρώτη απόφαση του ΔΣ Ηρακλείου και   9 χρόνια και 10 μήνες μετα την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής ) η Α’ φάση του έργου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί !

Στην πορεία εξέλιξης του έργου, οι κεντρικές επιλογές των βασικών συντελεστών του και κυρίως της προηγούμενης δημοτικής αρχής (παλινωδίες για την τροποποίηση της αρχικής μελέτης, ανάθεση της υλοποίησης στη ΔΕΠΤΑΗ  με υποστελεχομένη τεχνική υπηρεσία, έλλειψη χρηματοδότησης στη φάση δημοπράτησης του έργου και βασικές τροποποιήσεις της μελέτης στη φάση κατασκευής του με αφαιρέσεις αντικείμενων και υπερτιμολόγηση άλλων )  οδήγησαν  το έργο στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσής του, στην απένταξή του από το Γ’ ΚΠΣ (που ελπίζουμε να μην είναι οριστική) και στα πορίσματα που έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί …

Για την κατασκευή των δημοσίων έργων (ειδικά αυτού του μεγέθους)  υπάρχουν τρείς προϋποθέσεις για την καλή εκτέλεσή τους :

α) οι άρτιες και πλήρεις μελέτες,

β) η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου στη φάση της δημοπράτησης και

γ) η παρουσία ισχυρής δημόσιας διοίκησης στην υλοποίησή του.

Στην υλοποίηση της Α’ φάσης του έργου, καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν υπήρχε. Και οι ευθύνες είναι  πολλές  και είχαν διατυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια .

 Αυτό δείχνει ανεπάρκεια στη διαχείριση του έργου και τα προβλήματα που  στη συνέχεια εμφανίστηκαν είναι αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης.

Σήμερα,   τα παραπάνω – κριτική που εκφραζόταν από παρατάξεις, συμβούλους και ΤΕΕ  όλα αυτά τα χρόνια -  διατυπώνονται  αναλυτικά   στα δύο πορίσματα που γνωρίζετε.

Επιγραμματικά  θέλομε να επικεντρώσουμε την συζήτηση μας στην ανάδειξη  κάποιων  ιδιαίτερων  θεμάτων  τα  οποία  έχουν σχέση και με την συνέχεια  και της πράξεις της νέας δημοτικής  αρχής

Διαβάζοντας  τις  σελίδες  114 και 115 του πρώτου πορίσματος  είναι αποκαλυπτικά τα όσα  αναφέρονται

Η  διευθύνουσα υπηρεσία  μη σύννομα  εισηγήθηκε……

Το  τεχνικό συμβούλιο  γνωμοδότησε μη σύννομα …….

Η  προϊσταμένη  αρχή  ενέκρινε    μη σύννομα …..

Την  2η  ΣΣΕ  , τον  3ο  ΑΠΕ , την 3η ΣΣΕ , τον 4ο ΑΠΕ …..

Και συνεχίζει ….

« η αδυναμία του φορέα υλοποίησης να ανταποκριθεί στις  ανάγκες  διοίκησης του έργου που καταδεικνύεται με τις συνεχείς τροποποιήσεις ……..χωρίς  να  συντρέχουν  οι  νόμιμες προϋποθέσεις αναφορικά με τον 2ο , 3ο, 4ο ΑΠΕ  είχε ως αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου , συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ανατροπής του χρονοδιαγράμματος του που οδήγησε στην  απένταξη του έργου..»     

Στις σελίδες  116 , 117,118, 119

Αναλυτικά αναφέρονται  οι ευθύνες

Της διευθύνουσας  υπηρεσίας  ( τεχνική υπηρεσία  ΔΕΠΤΑΗ )

Της  προϊσταμένης αρχής  ( Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΠΤΑΗ )

Του Τεχνικού συμβουλίου  της ΔΕΠΤΑΗ

Και συνεχίζει με  υπολογισμό κάποιων ζημιών που έκαναν οι παραπάνω πράξεις  ( χωρίς ουσιαστικά να υπολογίζονται σ το  σύνολο τους αυτές οι ζημιές -  391,646 πλέον ΦΠΑ και αναθεώρησης ) 

Το  πολιτιστικό  αν   ήταν   πρώτο  θέμα  στο  επίπεδο της προεκλογικής    αντιπαράθεσης,     παρ όλα αυτά    σήμερα   η πολιτική της  νέας δημοτική αρχή  φαίνεται να επιλέγει  

α.  την σημαντική  υποβάθμιση  του θέματος   και η οποία φαίνεται

α1  από την ουσιαστική  άρνηση  τόσο της  δημοτικής αρχής  όσο και του  προεδρείου  του δημοτικού  συμβουλίου  να  διεξαχθεί  ειδική  συνεδρίαση  με θέμα το πολιτιστικό κέντρο  και κυρίως  με βάση  τα συμπεράσματα των  πορισμάτων των ελεκτών  δημόσιας διοίκησης   τι  θα κάνει η  δημοτική αρχή για την β φάση   του έργου. 

Χαρακτήρισαν  την πρόταση μας  ερώτηση –μόνοι τους -  και  με αυτό τον τρόπο    ακύρωσαν στην ουσία την συζήτηση του θέματος.

α2  από τις  πολιτικές  πράξεις  και  τοποθετήσεις   και του ίδιου του  κ. Δημάρχου  - με πιο αποκαλυπτική  την  συνέντευξη  του  σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό –  που  αποκαλύπτουν ότι  η  σημερινή  δημοτική αρχή  - σε αντίθεση με τις προεκλογικές  τις  εξαγγελίες -  έχει πλέον  όχι μόνο συμβιβαστεί  , αλλά  και  συνεχίζει να εφαρμόζει    πολιτική  με  το  ίδιο περιεχόμενο και  τα  ίδια πρόσωπα   .

α3.  Η  αναφορά   του κ. δημάρχου ότι  συζήτηση  του  θέματος  θα γίνει μόλις έρθει το πόρισμα  που έχει ζητήσει  η ΔΕΠΤΑΗ για το  σύνολο του έργου – παρ  ότι , όπως σημείωσε και ο  παραιτηθείς πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ – αυτό   μπορεί να γίνει  να καθυστερήσει αποκαλύπτει  την διάθεση της δημοτικής αρχής  για  υποβάθμιση.

α4.  Επίσης  τι  άλλο  μαρτυρά  το γεγονός  ότι  περιμένουν  την  τοποθέτηση   του   προϊσταμένου  της  ΤΥ  της  ΔΕΠΤΑΗ  για  τα  πορίσματα ώστε   να τα  παρουσιάσουν στο δημοτικό συμβούλιο; 

Δεν  μπορούν ή δεν θέλουν – αποφεύγοντας -  να σχηματίσουν γνώμη  από μόνοι τους ;

Παραλείπουν το γεγονός  ότι αυτό που κατά κόρο  επαναλαμβάνεται  στα πορίσματα ( και στα  δύο )  περί της  μη νομιμότητας της  πλειοψηφίας των αποφάσεων και πράξεων

Β.  η δεύτερη πλευρά έχει να κάνει με τις  διαπιστώσεις  που  αναφέρονται στα πορίσματα  των ελεγκτών  και τα οποία  δημιουργούν μία σειρά από ερωτήματα  για την συνέχεια.

Τι συμπεράσματα  βγαίνουν απ όλα αυτά  σε σχέση και με την συνέχεια  - Β φάση;

Ερώτημα πρώτο :  έχει την δυνατότητα και την επάρκεια η ΔΕΠΤΑΗ να υλοποίηση  τη β φάση  - διοικητικά , επιτελικά

Ερώτημα  δεύτερο : αφού ουσιαστικά παραμένουν τα ίδια πρόσωπα ( διευθύνουσα υπηρεσία κλπ )  γιατί σήμερα θα ακολουθήσουν  την νομιμότητα αφού στην ουσία καμιά προηγούμενη  – σημαντική  απόφαση -  δεν χαρακτηρίζεται νόμιμη από τα πορίσματα

Ερώτημα τρίτο :   Θα  παραμερίσει  όλα αυτά η νέα δημοτική αρχή και θα συνεχίσει ( γιατί αυτό  δείχνουν οι μέχρι σήμερα πράξεις της )  ή θα  τα ανατρέψει  αποκαθιστώντας  την  νομιμότητα κλπ;

Υπάρχουν  τρόποι   για   αυτό – προτάσεις

Με βάση την  προκήρυξη  του  έργου  η ΔΕΠΤΑΗ θα συνεχίσει να είναι  ο φορέας υλοποίησης του έργου της  β φάσης  - προτείνουμε λοιπόν

Κατάργηση της  υφιστάμενης  διευθύνουσας υπηρεσίας  και σύσταση νέας   και από άποψη προσώπων.
Αν κρίνεται αναγκαίο  η  Δεπταη    μπορεί να  προχωρήσει  στην επιλογή  συμβούλου , νομοτεχνικού  για  τη Β φάση με αποδεδειγμένη  γνώση και εμπειρία  
Ουσιαστικό και συνεχή έλεγχο των  αποφάσεων    που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση  του έργου της  β φάσης   και από το Δημοτικό Συμβούλιο  ( έστω κα άτυπα να θεσμοθετηθεί  ειδική πλειοψηφία στις αποφάσεις , οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για την  Δεπταη  )

Κλείνοντας  θέλομε να σημειώσουμε  δύο πράγματα

Δεν θέλομε  να  ζήσομε   ξανά  τα  ίδια  προβλήματα  της  α φάσης . Η διατήρηση της  σημερινής κατάστασης ως έχει  και στην β φάση  θα δημιουργήσει

Τροποποιήσεις ,  καθυστερήσεις χρονικές , αύξηση οικονομικού αντικειμένου  ..

Και τότε δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες …

 Μας ανησυχεί η στελέχωση  οι  αλλαγές  στις  θέσεις  και   στις  αντιδημαρχίες  που επηρεάζουν την διαχείριση του έργου..

Να  θυμηθούμε  μερικά στοιχεία του έργου της πρώτης φάσης

Προϋπολογισμός  διαγωνισμού   42.000.000 

Προϋπολογισμός  σύμβασης   26.394.291,99  (  συγχ 19.379.411,32  - αυτοχ 7.014.880,66)

Έναρξη εργολαβίας    12.04.2006

Αρχική συμβατική λήξη    730 ημέρες  δηλαδή  11.04.2008

Σήμερα   23-03-2016  δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η  α  φάση .

 Η τελευταία παράταση  που έχει  δοθεί  λήγει  στις  …… 

 ( έχει  δοθεί  περαίωση εργασιών  στις  30-09-2014  με έγγραφο της ΔΕΠΤΑΗ 152/11.02.2015 )    

Δηλαδή  αν  θεωρήσουμε  σωστή την ημερομηνία  χρειάστηκαν  ΟΚΤΩ ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ     ( αντί  των δύο  ετών ) 

Τελικό ποσό    32.518.450,11 ( αυτό αναφέρεται στον 5ο ανακεφ. Πίνακα ) 

Αφαιρούμενες  εργασίες  ( δημοπρατήθηκαν  με  ξεχωριστές  εργολαβίες  )   …..

1.κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου

2. κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης

3. τοποθέτηση καλωδίων  σε εσχάρες και συνδέσεις

5.  προμήθεια  ups

To  συνολικό  ποσό που  αντιστοιχούσε σε αυτές τις εργασίες στη αρχική σύμβαση και το  οποίο μετατράπηκε   σε εργασίες  άλλου είδους  ,  αναφέρετε στο πόρισμα σελ 107/127  είναι : 

« ……το σύνολο της μεταβολής ( μείωσης ) του αρχικού  ( συμβατικού )   προϋπολογισμού  της ομάδας των ΗΜ  είναι 1.552.727,00 ( χωρίς ΓΕ-ΟΕ 18% ) .  Δεδομένου  ότι ο αρχικός προϋπολογισμός των ΗΜ  είναι 4.205.200 (χωρίς ΓΕ-ΟΕ 18% ) η συνολική του μείωση σε σχέση με τον 4Ο  ΑΠΕ ανέρχεται σε 36,92% μεταβολή που ξεπερνά το επιτρεπτό όριο του 30%  ..»

Η   δε δαπάνη που  πληρώθηκε  για τις  παραπάνω  πρόσθετες  εργολαβίες  είναι :  

Κόστος  μελετών που πληρώθηκαν από την  σύμβαση …….