Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν το αποτέλεσμα μιας διαθεματικής, εναλλακτικής και πρωτότυπης προσέγγισης του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση «Ελένη» του Ευριπίδη, με το μάθημα της Μουσικής και των Εικαστικών, με σκοπό να δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία  να βιώσουν με όλες τους τις αισθήσεις την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και το έργο του Ευριπίδη που διδάσκονται στη  Γ’ Γυμνασίου «Ελένη».
Τα παιδιά μελέτησαν, φαντάστηκαν, εμπνεύστηκαν και τελικά δημιούργησαν ξανά το έργο του Ευριπίδη με έναν δικό τους πρωτότυπο τρόπο… Οι μαθητές έγραψαν την υπόθεση του έργου σε έμμετρο στίχο, επένδυσαν μουσικά τη δημιουργία τους, δραματοποίησαν σκηνές από το έργο και εικονογράφησαν την ιστορία δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο κόμικ.


 

Το παρόν πρόγραμμα αποτέλεσε έναν πρωτότυπο, εναλλακτικό και παράλληλα διαθεματικό τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση. Βασικός στόχος ήταν να διδαχτούν οι μαθητές με μία καινοτόμα και πολυαισθητηριακή προσέγγιση το έργο του Ευριπίδη και να το βιώσουν με τις περισσότερες από τις αισθήσεις τους.
Στόχος, επίσης, ήταν η δημιουργία ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού ενθαρρύνοντας τα ίδια τα παιδιά να αυτενεργήσουν και  να συνεργαστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και διασκεδάζοντας να δημιουργήσουν το έργο με τα δικά τους μάτια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του προγράμματος