Το Ποτάμι αντί στεφάνων αποφάσισε να καταθέτει αντίστοιχα χρηματικά ποσά σε ιδρύματα με αναγνωρισμένο έργο (π.χ. Χαμόγελο του Παιδιού), θέλοντας  έτσι να συμβάλλει σε μια πιο ουσιαστική κίνηση και όχι σε μια πράξη  καθαρά συμβολική .

Το «Ποτάμι» Κρήτης, συμμετέχοντας  στις εκδηλώσεις της Εθνικής  γιορτής  της 25ης Μαρτίου αντί στεφάνου κατέθεσε στην τράπεζα χρηματικό ποσό   στο παιδικό χωριό  ΣΟΣ της Κρήτης.