Η εθελοντική ομάδα «Είμαι Ακόμα Παιδί» , προσφέρει δράσεις εξωστρέφειας και κοινωνικοποίησης σε παιδιά που ζούνε σε Ιδρύματα.

Την Τρίτη 29 Μαρτίου ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο Castello (Λεωφ. 62 Μαρτύρων 1) , πραγματοποιείται παρουσίαση της ομάδας , ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να παρευρεθεί.

Τι είναι η εθελοντική ομάδα «Είμαι Ακόμα Παιδί» και πώς μπορεί κάποιος να συνεισφέρει στην δράση της.

Στα πλαίσια σεμιναρίου προσωπικής ανάπτυξης γεννήθηκε η ιδέα δημιουργίας της εν λόγω ομάδας. Μία ιδέα που έγινε
πραγματικότητα σε λίγους μήνες και συνεισφέρει σε περίπου 100 παιδιά που ζούνε σε Ιδρύματα του Νομού Ηρακλείου. Αυτό επετεύχθη με εργαλεία που δόθηκαν από το σεμινάριο.

Η παρουσίαση του Σεμιναρίου πραγματοποιείται πριν από εκείνη της εθελοντικής ομάδας «Είμαι Ακόμα Παιδί».