Στην ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών και την επιστροφή ποσών που έχουν καταλογιστεί σε πολίτες από εσφαλμένο υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), αναφέρεται ο αν. Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι «… το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011. Το έκτακτο αυτό ειδικό τέλος το οποίο αντικαταστάθηκε από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) βάρυνε τον κύριο ή επικαρπωτή μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και βεβαιωνόταν με την εγγραφή του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. Ο  κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το ελληνικό δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). 

Στην παραπάνω φορολογική επιβάρυνση η οποία συνιστά αναντίρρητα φόρο επί της περιουσίας και όχι «τέλος» (ΣτΕ 60/2010, 1923/2009) είχαν παρατηρηθεί αρκετά λάθη, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση πολιτών. …Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης, για την διόρθωση του σφάλματος, είχε δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διόρθωσης των τ.μ. του ακινήτου του στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Δήμου. Εάν η αίτηση γινόταν δεκτή αποφασιζόταν η πίστωση του ποσού για δημοτικά τέλη που προέκυπτε από την διαφορά στην καταγραφή των τετραγωνικών. Κι ενώ ένα τμήμα της διοίκησης, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος, αναγνώριζε και διόρθωνε το λάθος, ένα άλλο τμήμα της διοίκησης, η αρμόδια φορολογική αρχή αρνείται να δεχτεί τον εσφαλμένο από την Διοίκηση υπολογισμό. Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος πολίτης προσέφευγε, ως έχει δικαίωμα, ιεραρχικά στην, αρμόδια για τα θέματα αυτά, Δ/νση Επίλυσης Διαφορών της Γ. Γρ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εκ νέου απέρριπτε το δίκαιο αίτημα του πολίτη».

Επίσης, τονίζεται ότι «Πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία εις βάρος πολιτών .... Ουσιαστικά, πρόκειται για παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, του ενιαίου της διοίκησης και του κράτους δικαίου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η λήψη μέριμνας για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εσφαλμένων υπολογισμών του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και για την δίκαιη επιβολή του τέλους στους πολίτες που αναγνωρίσθηκε λάθος υπολογισμός».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθενται τα εξής ερωτήματα: «1. Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διασφαλίσει την αρχή του ενιαίου της Διοίκησης και να μην παρατηρούνται φαινόμενα διαφορετικής  αντιμετώπισης από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές; 2. Είναι στις προθέσεις του να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να δικαιωθούν οι πολίτες αυτοί και να του επιστραφούν ή συμψηφιστούν ποσά που τους έχουν καταλογιστεί από εσφαλμένο από λάθος της διοίκησης υπολογισμό;».