Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης και η Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου συνδιοργανώνουν μεγάλο επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην ελληνική επικράτεια», από την 1η μέχρι και την 3η Απριλίου τ.έ..

Το Συνέδριο πραγματοποιείται εις την μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη, επί τη συμπληρώσει τριετίας από της εις Κύριον εκδημίας του, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ