Σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ στις 24/03/2016, μετά από την υποβολή παραίτησης της Μαρίας Γιατρομανωλάκη από τη θέση της αναπληρώτριας γενικής γραμματέα του ΔΣ, αλλά και από μέλος του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης, για προσωπικούς λόγους, έγινε η αντικατάστασή της σύμφωνα με το πρακτικό αρχαιρεσιών και το καταστατικό της ένωσης από την 1η επιλαχούσα του ίδιου συνδυασμού για το Νομό Ηρακλείου, τη Μαρία Καλογεράκη,
ως μέλος του ΔΣ.

Στη συνέχεια έγιναν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες σύμφωνα με το καταστατικό για τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα που είχε κενωθεί, από τις οποίες προέκυψε νέα Αναπληρωτής Γενική Γραμματέας η συναδέλφισσα Μαρία Καλογεράκη.

Με βάση τα παραπάνω η νέα σύνθεση του ΔΣ από 24/03/2016 έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος: Γέμελας Σαράντος,
2. Αντιπρόεδρος: Βαρδάκης Φιλοκτήτης,
3. Γενική Γραμματέας: Μαστοράκη Ελένη,
4. Ταμίας: Ρουκουνάκης Μανόλης,
5. Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας: Καλογεράκη Μαρία,
6. Σύμβουλος: Φουρναράκης Γεώργιος και
7. Σύμβουλος: Καροφυλάκης Γεώργιος.