Ξεκινά η κατασκευή του έργου «Επέκταση του δικτύου άρδευσης στη θέση Πεζεµπές  στον Δήμο Βιάννου»  προϋπολογισμού 40.000,00€, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιδήμαρχος  Νικήτας Γιαμαλάκης,   και η  επιβλέπουσα  μηχανικός Νίκη Μπουζουνιεράκη .

Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνει η  κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης που θα συνδέει την τελευταία υδροληψία υφιστάμενου δικτύου που τροφοδοτείται από τις γεωτρήσεις στο Μελισσοχάρακο και στη θέση Καβριά µέσω υφιστάμενης δεξαμενής.

Οι εργασίες που θα γίνουν συνοπτικά είναι οι εξής :
Χωματουργικές - Υδραυλικές εργασίες ( εκσκαφές, επιχώσεις κλπ) για τη δημιουργία χαντακιού, όπου θα τοποθετηθούν οι νέοι αγωγοί, με την κατασκευή νέων δικτύων µε τα  εξαρτήματα τους .

Κατασκευή  ενός νέου Πιεζοθραυστικού  φρεατίου  για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου άρδευσης.  

Τοποθετούνται τέσσερεις νέες υδροληψίες ( κολλεκτέρ ) για την δημιουργία υποδοχών άρδευσης των ιδιωτών µε υδρόµετρα.

Ο Δήμαρχος Βιάννου σε δήλωσή του ανάφερε: Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης προχωρούμε σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στο Δήμο που αφορά την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης στην θέση Πεζεμπές της Τοπικής Κοινότητας Χόνδρου που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών των ελαιοκαλλιεργητών της περιοχής αυτής.

Πρόκειται για ένα έργο  που με την λειτουργία του  θα προσδώσει άμεσα  αύξηση στο εισόδημα των  αγροτών μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω  τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο Αρναουτάκη  για  την ουσιαστική συμβολή του και χρηματοδότηση του.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης  με κωδικό ΣΑΕΠ Κρήτης 402, µε ΚΑ 2014ΕΠ40200002 .