Το Ωδείο Δήμου Ηρακλείου από την φετινή χρονιά συνεργάζεται επίσημα με το εκπαιδευτικό  -  εξεταστικό πρόγραμμα του University of West London - London College of Music.

Η συνεργασία αυτή, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές των Ωδείων και μουσικών σχολών της Κρήτης αλλά και σε όσους καθηγητές ενδιαφέρονται, να κατοχυρώσουν τις γνώσεις τους σ’ όλες τις βαθμίδες της μουσικής εκπαίδευσης μ’ ένα Πανεπιστημιακό τίτλο.

Η κατοχύρωση αυτή θα γίνεται μέσω εξετάσεων που θα διοργανώνονται στο Ωδείο Δήμου Ηρακλείου και η πιστοποίηση θα δίνεται μέσω του QCA (Qualifications and Curriculum Authority), ενός οργανισμού που λειτουργεί ως επίσημη κρατική σφραγίδα έγκρισης όλων των εξεταστικών συστημάτων.

Επίσης τα αποτελέσματα των εξετάσεων συμπεριλαμβάνονται στο NQF (National Qualifications Framework -NQF), που σημαίνει  πως όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται να σπουδάσουν μουσική αλλά και σε αντικείμενα σπουδών πέραν της μουσικής στα  Βρετανικά Πανεπιστήμια, μπορούν να πάρουν επιπλέον βαθμούς για την εισαγωγή τους σ’ αυτά,  μέσω του συστήματος UCAS.

Στόχος είναι η περαιτέρω οργάνωση  των σπουδών αλλά και η δυνατότητα απόκτησης Πανεπιστημιακού τίτλου αναγνωρισμένου σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να χρειαστεί παραμονή στο εξωτερικό.

Πληροφορίες κ. Αγιασώτη Ζαμπία , τηλ. 2813409851 (πρωί) και 6942629127.