Στο πλαίσιο των προσυνεδριακών δράσεων του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Κοινωνία και Σχολείο: μια σχέση υπό διαπραγμάτευση», που διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Χερσονήσου, στις 13, 14 και 15 Μαΐου 2016, προγραμματίζονται δράσεις στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, σε δυο επίπεδα:

Α. Σε επίπεδο ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, προγραμματίζεται η διοργάνωση τεσσάρων στρογγυλών τραπεζιών ανά  περιφερειακή ενότητα, με σκοπό τη διάχυση της προβληματικής του συνεδρίου, την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση προτάσεων γύρω από το κεντρικό ερώτημα: «Πώς μπορούμε να συμβάλουμε από τη θέση μας ή το ρόλο μας στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου και κοινωνίας;».

Στα τέσσερα στρογγυλά τραπέζια, που προτείνεται να πραγματοποιηθούν στις 13, 14, 20 και 21 Απριλίου, μπορούν να συμμετέχουν:

Εκπαιδευτικοί φορείς  (ΕΚΦΕ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, ΚΕΔΔΥ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΕΣΥΠ, ΚΠΕ, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων)
Κοινωνικοί και Πολιτιστικοί φορείς (Δήμοι, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθελοντικές ομάδες για την παιδεία, Μουσεία, ΚΕΣΑΝ, ΚΕΘΕΑ)
Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών
Μαθητές Λυκείου

Οργάνωση δράσεων:

Για το πρώτο τραπέζι θα προσκληθούν εκπρόσωποι όλων των εκπαιδευτικών φορέων της περιοχής ευθύνης σας. Στο δεύτερο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων. Στο τρίτο προσκεκλημένοι θα είναι ένα μέλος από κάθε διοικητικό συμβούλιο συλλόγου γονέων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον και στο τέταρτο από ένας εκπρόσωπος μαθητών από τα Λύκεια της περιοχής ευθύνης σας. Προτείνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε στρογγυλό τραπέζι να είναι περιορισμένος (8-10 άτομα) και η χρονική διάρκεια κάθε ατομικής τοποθέτησης να μην ξεπερνάει τα δέκα (10΄) λεπτά.

Επιθυμητή, ασφαλώς, είναι και η ενεργός συμμετοχή του κοινού, με ερωτήσεις ή σύντομες παρεμβάσεις. Σε περίπτωση, αυξημένου ενδιαφέροντος συμμετοχής από κάποια ομάδα προσκεκλημένων, θα μπορούσε, αν κριθεί σκόπιμο, να οργανωθεί η διεξαγωγή περισσότερων του ενός στρογγυλού τραπεζιού για τη συγκεκριμένη ομάδα και να αναπροσαρμοστεί η χρονική διάρκεια τοποθέτησης των συμμετεχόντων ή να πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις όλων των ενδιαφερομένων σε ολομέλεια.

Διεξαγωγή δράσεων:

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα προκύπτουν από καθένα από αυτά τα τέσσερα στρογγυλά τραπέζια, θα καταγράφονται από τον εκάστοτε συντονιστή, προκειμένου, στη συνέχεια, με τη συνεργασία όλων των συντονιστών του ίδιου στρογγυλού τραπεζιού (π.χ γονέων), σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να ανακοινωθούν στο συνέδριο.

Για την βέλτιστη διεξαγωγή των δράσεων σε κάθε νομό παρακαλούμε να οριστεί από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης μια ολιγομελής Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την όλη διοργάνωση.

Σε κάθε στρογγυλό τραπέζι το συντονισμό της συζήτησης, τη συλλογή και τη σύνοψη των προτάσεων,  θα αναλάβει στέλεχος της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός που θα οριστεί από τη  Συντονιστική Επιτροπή, αφού συνεκτιμηθούν το αυξημένο επιστημονικό κύρος και οι πολλαπλές  δεξιότητες που απαιτούνται. 

Παρακαλούμε τους Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους να συγκροτήσουν άμεσα τη Συντονιστική Επιτροπή της Περιφερειακής τους Ενότητας, η οποία θα προβεί στις σχετικές ενέργειες (ορισμός του χώρου, γραπτή πρόσκληση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων να συμμετάσχουν στο αντίστοιχο τραπέζι, επικοινωνία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων ευθύνης τους για τη συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επικοινωνίας Συλλόγων Γονέων και δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος των μελών τους, οργάνωση και διεξαγωγή κάθε δράσης και σύνθεση των προτάσεων και των αποτελεσμάτων). Η σύνθεση των προτάσεων κάθε τραπεζιού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 22 Απριλίου 2016.

Β. Σε επίπεδο μαθητών πρόκειται να προβληθούν και να εκτεθούν έργα των μαθητών όπου θα προσεγγίζουν με γραπτό κείμενο (μέχρι δύο σελίδες Α4) ή με καλλιτεχνική έκφραση της επιλογής τους (μολύβι, κάρβουνο, χρώμα) σε χαρτί ή καμβά, μεγέθους Α4, το θέμα: “Το σχολείο που θα ήθελα” ή “ Το σχολείο που θα μου έδινε γνώσεις, χαρά και δύναμη” ή “Το σχολείο που θα άνοιγε δρόμους στη ζωή μου”. Σε κάθε περίπτωση ο τίτλος μπορεί να προσαρμοστεί στο ιδιαίτερο προφίλ των μαθητών, χωρίς να αλλοιωθεί η αρχική θεματική.

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να απευθύνουν σχετική  πρόσκληση,  στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής ενότητας. Από κάθε συμμετέχον σχολείο θα επιλεγούν 2 ή 3 έργα (γραπτή ή/και καλλιτεχνική δημιουργία), από το σύλλογο διδασκόντων, τα οποία αφού πρώτα σκαναριστούν θα σταλούν μέχρι και τις 18 Απριλίου 2016 στο e-mail: [email protected], προκειμένου να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης αλλά και να προβληθούν κατά τη διάρκεια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση».