Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτάκτων εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για την σύνδεση κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών του δικτύου ύδρευσης, θα διακοπεί προσωρινά η διέλευση των οχημάτων επί της Λεωφόρου Κνωσσού, στο ύψος που βρίσκεται το κτίριο της ΔΟΥ Ηρακλείου (μεταξύ των δύο κυκλικών κόμβων).

Η εκτροπή της διέλευσης των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί, για τη μεν έξοδο από το Ηράκλειο μέσω των οδών Σκουλά – Ιόλης – Ζωγραφάκη – Παπαναστασίου, για την δε έξοδο στην πόλη μέσω των οδών Ανδρέα Νάθενα – Ερμή – Ευάγγελου Χατζάκη, προκειμένου να εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες.

Η νέα διαδρομή της Αστικής Συγκοινωνίας για τις δύο αυτές ημέρες θα γίνεται μέσω των οδών Σκουλά – Ιόλης – Ζωγραφάκη – Παπαναστασίου για την έξοδο από την πόλη, και μέσω των οδών Ανδρέα Νάθενα – Ερμή – Ευάγγελου Χατζάκη για την είσοδο σε αυτήν.

Η προσωρινή αυτή διακοπή και εκτροπή διέλευσης οχημάτων θα ισχύει από το Σάββατο 02-04-2016  μέχρι και την Κυριακή 03-03-2016. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που θα καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.