Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο κτίριο του αγροτικού Ιατρείου Ανωπόλεως και σήμερα παραδόθηκε το έργο.

 Οι εργασίες είχαν στόχο την αποκατάσταση φθορών του κτηρίου που κρίθηκαν απαραίτητες έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και βιώσιμο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι: ο Αντιδήμαρχος Σφακίων κ. Πρωτοπαπαδάκης Γιώργος, ο κ. Σταυράκης Δημήτριος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 7ης  Υ.ΠΕ. Κρήτης και ο ανάδοχος του έργου κ. Μαραβελάκης Σταύρος.

Παράλληλα στη συνάντηση, τέθηκε θέμα ανάλογων παρεμβάσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο κτήριο του αγροτικού Ιατρείου Αγίας Ρουμέλης, ενόψει της επαναλειτουργίας του. Επίσης και στο κτήριο της Χώρας Σφακίων που χρησιμοποιείται για στέγη του Ιατρού, με μικρές παρεμβάσεις  θα μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τη στέγαση δύο Ιατρών οι οποίοι θα στελεχώνουν το Π.Π.Ι. Σφακίων.