Έκτη ανάμεσα σε  821 ερευνητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας Future and Emerging Technologies της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία Horizon 2020, κατετάγη η πρόταση της ερευνητικής ομάδας του Δρ. Γεωργίου Χ. Βουγιουκαλάκη.

Η πρόταση της ερευνητικής ομάδας του Ρεθυμνιώτη επιστήμονα, έχει τίτλο «LUMIBLAST / A paradigm shift in cancer therapy – using mitochondria-powered chemiluminescence to non-invasively treat inaccessible tumours» και αφορά σε πρωτοποριακή θεραπεία καρκινικών όγκων.

Συγκεκριμένα, το έργο LUMIBLAST στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής θεραπείας που θα αντιμετωπίζει, με μη επεμβατικό τρόπο, δύσκολα προσεγγίσιμους καρκινικούς όγκους όπως το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα (κακοήθης όγκος εγκεφάλου). Η συγκεκριμένη θεραπεία, θα χρησιμοποιεί την ίδια την ενέργεια που παράγεται από τα μιτοχόνδρια των καρκινικών κυττάρων για την αυτοτροφοδοτούμενη καταστροφή τους.

Στόχος της ερευνητικής ομάδας του Δρ. Βουγιουκαλάκη είναι ο σχεδιασμός και η σύνθεση των οργανικών μορίων που θα επιτυγχάνουν τη θεραπεία αυτή. Ήδη κατατίθενται διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ισχύ σε όλες τις χώρες του κόσμου, αναφορικά με τη βασική ιδέα του εν λόγω προγράμματος.

Εκτός από την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο ερευνητικό πρόγραμμα LUMIBLAST θα συμμετάσχουν το Oslo University Hospital, το Universitat Politècnica de València, το University of Oslo – School of Pharmacy και η εταιρία Knight Scientific Limited από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Δρ. Βουγιουκαλάκης υπηρετεί ως Λέκτορας Οργανικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Ιανουάριο του 2014, ενώ πριν από μερικές ημέρες προήχθη σε Επίκουρο Καθηγητή Οργανικής Χημείας στο ίδιο Πανεπιστήμιο.