Σταθερή αύξηση γήρανσης παρουσιάζει ο αγροτικός πληθυσμός της Ελλάδας σε ταύτιση με την επίσης αυξητική τάση γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού για το διάστημα 2009 - 2014, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γερμανία διαθέτουν στις τάξεις τους το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων αγροτών επί του συνόλου του αγροτικού τους πληθυσμού (περίπου 21% ήτοι το ένα πέμπτο επί του συνόλου των αγροτών).

Στον αντίποδα, Ιρλανδία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν τον πιο νεανικό αγροτικό πληθυσμό με 22%, 18,6% και 17,6% αντίστοιχα.

Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκαν οι λιγότεροι νέοι αγρότες ήταν οι Γερμανία και Βουλγαρία. Για την περίοδο 2009 - 2014 η Ελλάδα παρουσίασε αύξηση του γηρασμένου πληθυσμού κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες (1,8%).

Σε όλη την Ευρώπη, η αύξηση του γηρασμένου αγροτικού πληθυσμού συνοδεύτηκε από μείωση ή σταθερά ποσοστά του νεανικού αγροτικού πληθυσμού. Το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού εντός ΕΕ καταδεικνύει και το εύρημα ότι για την ίδια περίοδο λιγότεροι από 4 εργαζόμενοι αγρότες αντιστοιχούσαν σε έναν αγρότη άνω των 65 ετών.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, ο πληθυσμός στις επαρχιακές περιοχές της ΕΕ γερνάει με γρηγορότερους ρυθμούς απ΄ ότι στις ημιαστικές και αστικές περιοχές. Το μερίδιο των ηλικιωμένων έχει αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα (3,6 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Φινλανδία (2,6 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Δανία, και οι δύο με 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Η έκθεση της Κομισιόν για την γήρανση του αγροτικού πληθυσμού της ΕΕ


Πηγή: agrotypos.gr