Καλείστε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/10, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

1) Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στη Μελβούρνη της Αυστραλίας {Αλεξανδράκης}
2) Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.  {Πουλιδάκης}
3) Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 923/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016 {Κεμεσίδης}
4) Υποχρεωτική αναμόρφωση 2016 {Αλεξανδράκης}
5) Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας (γήπεδο Περιβολίων) για την ομάδα της ΠΑΕ Πλατανιά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 {Αδοντάκης} 
 
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.