Ο Δήμος Αποκορώνου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) του δήμου που εκπονήθηκε από μελετητικό γραφείο υπό την ευθύνη της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της απόφασης 29/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου με την οποία είχε εξουσιοδοτήσει την Περιφέρεια Κρήτης για την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου. 

Απόψεις και προτάσεις κάθε ενδιαφερόμενου ιδιώτη ή φορέα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 13/4 στις 2 μ.μ., εγγράφως στο Δημαρχείο Αποκορώνου (ΤΚ 730 07 Βρύσες Χανίων) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση [email protected] 
Το προσχέδιο είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από την ιστοσελίδα του δήμου www.apokoronas.gov.gr (Αρχική -> Ανακοινώσεις).