Το Κάιρο της Αιγύπτου επισκέφθηκε από 9-11/4/2016 ο γεωπόνος Κων. Στ. Χαρτζουλάκης, ως τεχνικός σύμβουλος για θέματα ελαιοκαλλιέργειας στις διαπραγματεύσεις μεγάλης επενδυτικής εταιρείας από το εξωτερικό που προτίθεται να κάνει επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα στην Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων είναι και η ελαιοκαλλιέργεια. Η Αίγυπτος έχει σχεδιάσει από το 2013 να καλλιεργήσει πάνω από δέκα εκατομμύρια ελαιόδεντρα σε περιοχές που θα βελτιώσει το έδαφος, μεταξύ των οποίων είναι και η χερσόνησος του Σινά, σύμφωνα μα τις ανακοινώσεις του υπουργού Γεωργίας και Αξιοποίησης των Εδαφών κ. Ayman Farid Abou-Hadid. 

Η καλλιέργεια της ελιάς στην Αίγυπτο καλύπτει 800.000 στρέμματα από τα οποία λιγότερο από το 20% είναι για παραγωγή ελαιολάδου (παραγωγή 35-40.000 τόνους ετησίως) και τα υπόλοιπα για επιτραπέζια ελιά (425.000 τόνους ετησίως) παράγοντας το 14% της παγκόσμιας παραγωγής από το οποίο μόνο το 20% εξάγεται. Κυριαρχούν οι ντόπιες ποικιλίες, αλλά την τελευταία 15ετία έχουν φυτευτεί πολλές χιλιάδες στρέμματα με την ποικιλία ‘Καλαμών’ σε εδάφη που έχουν βελτιωθεί και αρδεύονται με σύγχρονα συστήματα.