Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης  την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των:

α) Ματαλλιωτάκη Γιώργου, Περιφερειακού Συμβούλου, με θέμα: «Η ένταξη των Αστερουσίων Ορέων στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO» - Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του ΤΕΕ-ΤΑΚ».

β) ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με θέμα: «Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας».

γ) Κυριακάκη Γιάννη με θέμα: «Λειτουργία λατομείου μαρμάρου στο χωριό Χορδάκι Ακρωτηρίου».

1. Συζήτηση – ενημέρωση για το προσφυγικό ζήτημα.

2. Ενημέρωση – παρουσίαση αποτελεσμάτων Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης (ΚΚΚ).

- (εισηγητές ο Πρόεδρος του ΠΣ κ. Γιώργος Πιτσούλης και ο καθηγητής         Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Χρήστος Λιονής)

3. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 3.1 Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 57484/04-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

   - (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 4.1 Μερική Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τα  αριθμ. πρωτ. 129888/22-10-2015 και 35938/29-02-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

- (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

5. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

5.1 Σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ και έγκριση σχεδίου καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 και 195 του Ν. 3852/2010 και  τη σχετική εισήγηση.

- (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα τουρισμού κ. Βαμιεδάκης Μιχαήλ).

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6.1 Έγκριση  κυκλοφοριακής ρύθμισης – Μονοδρόμησης στα Σπήλια για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών – Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ηρακλείου, ΝΔ Σύμπλεγμα, Α΄ Φάση», αναδόχου ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ  A.E. σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 58267/05-04-2016  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ Παπαδάκης Γιώργος)