Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλεί τα μέλη της, να παρευρεθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί  στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) στο παλιό λιμάνι. 

Το πρόγραμμα της γενικής συνέλευσης είναι:

•    Καλωσόρισμα - Ομιλία Προέδρου της  Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων κ. Γιαννούλη Μανόλη
•    Έγκριση προϋπολογισμού για το 2016 – Παρουσίαση ταμείου
•    Ενημέρωση για τροποποιήσεις στο καταστατικό της Ένωσης
•    Παρουσίαση νέου Website της Ένωσης (Overron – Biz on line)
•    Σύντομη παρουσίαση κεντρικών χορηγών
•    Ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις για θέματα του κλάδου

Ως ημερομηνία πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης ορίζεται η 6η Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, κατά την οποία απαιτείται παρουσία του ½ τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης, και παρακαλούμε όπως δώσετε έμφαση, προκειμένου να επιτευχθεί τουλάχιστον η απαιτούμενη απαρτία του 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση στις  13ης Απριλίου  2016, ημέρα Τετάρτη και  ώρα  18:00.