Στα Χανιά την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ που πραγματοποιήθηκε στις 10-04-2016 στον κινηματογράφο Ελληνίς. 

Η συνεδρίαση έγινε ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Απόστολου Αλεξάκη, στα γραφεία του Συνεταιρισμού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την κατανομή αξιωμάτων. 

Kατά την ψηφοφορία εκλέχτηκαν στα αξιώματα οι παρακάτω που ήταν μοναδικοί υποψήφιοι:

Για το αξίωμα του Προέδρου ο Απ. Αλεξάκης 
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου ο Δημ. Αλεξάκης  
Για το αξίωμα του Γραμματέα ο Γεώργ. Μπαουράκης  
Για το αξίωμα του Ταμία ο Γεώργ. Κουκουράκης  

Ως απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμειναν οι: Ξεν. Αρναντωνάκης Ηλίας Γεωργιακάκης ,Μαργαριτάκη Αικατερίνη,  Μιχ. Παπαδάκης,  Εμμ. Τσιγκάκης.