Αύξηση επιβατικής κίνησης 16,9% και πτήσεων 8,4% καταγράφηκε στα αεροδρόμια της χώρας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αναλυτικότερα όπως ανακοίνωσε η ΥΠΑ.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις  60.542 χιλιάδες (από τις οποίες 37,646 εσωτερικού και 22,896 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% (+10,8% στις πτήσεις εσωτερικού και +4,7 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί  55,851 χιλιάδες πτήσεις.
 
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το τρίμηνο του 2016 έφθασε τα 5,673,446 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί  4,851,303 εκατομμύρια επιβάτες.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
3ΜΗΝΟ ΄15 :     55.851 χιλιάδες                                  4.851.303 εκατομμύρια
3ΜΗΝΟ ΄16 :     60.542 χιλιάδες                                  5.673.446 εκατομμύρια
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :         +8,4%                                                      +16,9%
 
*Αύξηση 19,75% στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Μάρτιο του 2016 
 
Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Μάρτιο του 2016 προκύπτουν τα εξής : 
 
Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 2,14 εκατομμύρια επιβάτες, η αύξηση συνολικά (+25,8% επιβάτες εσωτερικού και + 13,5% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε το +19,75%.
 
*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Μάρτιο του 2016
 
Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Μάρτιο.
 
Α/Δ      
*ΑΘΗΝΑ 1.284.377 εκατομμύρια επιβάτες
*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 405.086 χιλιάδες επιβάτες
*ΗΡΑΚΛΕΙΟ  95.067 χιλιάδες επιβάτες
*ΧΑΝΙΑ 87.120 χιλιάδες επιβάτες
*ΡΟΔΟΣ 64.141 χιλιάδες επιβάτες