Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης σχετικά με αιτήματα Τρίτεκνων Οικογενειών για τις μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ &ΤΕΙ.

Ειδικότερα.

O κ. Παρασύρης θεμελίωσε την αναφορά του πάνω σε Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών Με Τρία Τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε) στο οποίο υπερασπίζονται τα ακόλουθα αιτήματα:

1. Την άμεση άρση του εισοδηματικού ορίου και κριτηρίου για την εισαγωγή των τρίτεκνων οικογενειών σε σχολές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Κατά την άποψη της Ο.Π.ΟΤ.Τ.ΤΕ το μέτρο αυτό είναι αντισυνταγματικό και κοινωνικά άδικο. Το συγκεκριμένο μέτρο , κατηγοριοποιεί τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους με οικονομικά και τοπικιστικά κριτήρια, και υποχρεώνει σε οικονομική καθίζηση την τρίτεκνη οικογένεια που το παιδί της θα υποχρεωθεί να σπουδάσει σε σχολή μακριά από τον τόπο κατοικίας, εφόσον δεν θα έχει τα απαιτούμενα μόρια για τις πρώτες σχολές προτίμησης.

2. Την επαναφορά μέσω κατάλληλης τροπολογίας της δυνατότητας του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας να μπορεί να καταθέτει τα χαρτιά του και να εισάγεται στο πλησιέστερο παρόμοιο ή παρεμφερές τμήμα - σχολή, εφόσον δεν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την πρώτη σχολή προτίμησης, και όχι να υποχρεούται, εφόσον δεν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια, να εξορίζεται σε σχολές και πόλεις πολύ πιο ακρινές από τον τόπο κατοικίας.

3. Την άρση της αδικίας που προκύπτει σε αρκετές περιπτώσεις, όταν τρίτεκνος με περισσότερα από άλλον μόρια δε μπορεί να εισαχθεί σε κάποια σχολή που δεν υπάρχει στη δική του Περιφέρεια και εισάγεται άλλος με λιγότερα μόρια (όταν υπάρχει σχολή στην Περιφέρεια του).

4. Αν όχι την πλήρη επαναφορά, τουλάχιστον τη διεύρυνση του ποσοστού υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών, διευκολύνοντας ουσιαστικά και όχι επιφανειακά τις τρίτεκνες οικογένειες.

Ο κ. Παρασύρης ζητάει από την Υπουργό να εξετάσει σε βάθος τα αιτήματα της Ο.Π.ΟΤ.Τ.ΤΕ.