Μια από τις πολλές αιτίες έναρξης κάποιας δασικής πυρκαγιά είναι το κάπνισμα των μελισσών. Μάλιστα πρόσφατα εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος του Σελάκανου στο Λασίθι, που προκλήθηκε απο λάθος χειρισμούς μελισσοκόμου στην διάρκεια εργασιών "καπνίσματος" των μελισσών του.

Η Ομάδα Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου, δημοσιοποίησε χρήσιμες οδηγίες έτσι ώστε να αποφεύγουν οι μελισσοκόμοι πρόκληση πυρκαγιάς:

 1)  Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον: 

 Α)  Γίνει αποψίλωση της βλάστησης από το χώρο εγκατάστασης των κυψελών σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων.

 Β)  Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από δέντρα και θάμνους να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.

 Γ)  Στον χώρο εγκατάστασης των κυψελών να διατηρείται μόνιμα μια ικανή ποσότητα νερού τουλάχιστον 200 λίτρων καθώς και λάστιχο για τυχόν κατάσβεση κάποιας εστίας φωτιάς.

 Δ)  Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. (Βλέπετε εικόνα)

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών ΜΟΝΟ μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι στα επίπεδα 1 (Χαμηλή) ή 2 (Μέση).

 2)  Το  κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός   αντιπυρικής περιόδου, ΜΟΝΟ εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ΛΗΦΘΕΙ  τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.